Maskinstation

Tobbo Gård

Maskinstation och hästfoder

Maskinstation

Maskinstationen på Tobbogård utför förutom lantbruksentreprenader som slåtter och fastgödselspridning även gräventreprenader. Erfarenhet från anläggning av ridvolter, skogsbilvägar, husgrunder samt dikningsarbeten.